poniedziałek

Historia Rynku FOREX

Teoretycznie historia rynku walutowego sięga starożytności, kiedy to handlarze po raz pierwszy zaczęli wymieniać monety pomiędzy różnymi krajami i grupami ludności. W ostatnim stuleciu rynek walutowy przeszedł kilka fundamentalnych zmian.
Pokłosiem międzynarodowej konferencji w Bretton Woods w 1944 było wprowadzenie systemu wymiany walutowej, które obowiązywały w latach powojennych.

W czasie konferencji przedstawiciele 46 krajów dyskutowali o przyszłym systemie walut w skutek czego powołano Międzynarodowy Fundusz Monetarny (International Monetary Fund) i zawarto porozumienie, na mocy którego sztywne kursy walutowe w systemie wymiany walutowej będą oscylować w zakresie 1% wartości wobec wyrażonej w złocie wartości dolara, nazywaną jako tzw. "złoty standard". Taki system powiązania wartości walut ze złotem i dolarem został określony mianem pegging - "kurs sztywny".

W 1971 roku porozumienie z Bretton Woods zostało zachwiane pod wpływem niekontrolowanych wahań kursów walutowych, co z kolei wyzwoliło reakcję łańcuchową i do 1973 roku "złoty standard" został porzucony przez prezydenta Richarda Nixona. Z tą chwilą system "sztywnych kursów"  upadł  i od tego momentu zeny walut zaczęły być ustalane przez wolny rynek. Tak rozpoczął się proces kształtowania największego rynku finansowego FOREX.